Kurser

Benløse Frivillige Brandværn

23 86 11 15

vagt@bfbv.dk

Kurser hos os

Vi udbyder også kurser, vore undervisere har i adskillige år undervist både medlemmer og kursister i brandbekæmpelse og førstehjælp. Vi har et højt uddannelsesniveau blandt vores medlemmer, netop for at sikre den bedst mulige behandling, hvis uheldet skulle ske. Hurtig og korrekt førstehjælp er yderst vigtig for den tilskadekomnende, ikke kun for at lindre en person for smerter, men også for at sikre at den skadelidte ikke får varige mén som følge af ulykken. Vi underviser i modul opbygget førstehjælpskurser og er desuden medlem af FSFI (forening af selvstændige førstehjælpsinstruktører)

 

Hvis du ville vide mere om de enkle kurser kan du finde rundt i fanebladet til venstre.

 

Disse kurser tilbyde vi

 • 6, 12 og 24 timers førstehjælp
 • Færdelsrelateret førstehjælp
 • Håndtering af tilskade kommende (H.A.T)
 • Vedligeholdelse af HLR
 • Hjertestarter kurser
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Alm. Fælles uddannelse (adgangsgivende til videre uddannelse i brand & redning)
 • Grunduddannelse indsats
 • Hjælperøgdykker
 • Hygiejne kursus
 • Sminkør kursus

 

Kontakt

Adresse

Benløse Friv. Brandværn

Smålodsvej 19c

4100 Ringsted

 

Åbningstider

Døgnbemandet vagttelefon

23 86 11 15

 

E-mail

vagt@bfbv.dk

 

Undervisningsdage

Hold 1 tirsdag 19:00 - 22:00

Hold 2 torsdag 18:00 - 20:30

© Benløse Frivillige Brandværn - Alle rettigheder forbeholdes