Indsatsholdet

Hold 1

Fomålet med hold 1 er at bistå ved slukning af brand, samaritter- og brandvagter samt andre samfundsnyttigte opgaver. For at være med på holdet skal man være over 18 år og havde gennemgået et 12 timers førstehjælps kursus samt gennemgået elementær brandbekæmpelseskursus

Kunne du tænke dig af blive en del af holdet eller bare høre mere, så kontakt os på vores døgnbemandet vagttelefon 23 86 11 15 eller på vagt@bfbv.dk