Indsatsholdet

Hold 1

Fomålet med hold 1 er

At vedligeholde Brandmandsuddannelse, bistå som et supplement til det kommunale beredskab ude på opgaver. Samaritter- og brandvagter, færdselsregulering samt andre samfundsnyttigte opgaver. 


Krav: Over 18 år, ren straffeattest, 12 timers førstehjælps kursus samt elementær brandbekæmpelseskursus  (dette kan tages på brandstationen)


Vi er en stor foreningen med plads til lidt af hvert. Det er ikke kun brand og førstehjælp der er vores kerneværdier og erfaringer, og derfor kan vi løse en lang række opgaver.

Som en del af indsatsholdet bliver du klædt på til alle de  disse opgaver som vi løser. Det indebærer samaritter – og brandvagter, færdselsregulering samt andre samfundsnyttige opgaver

Du vil blive tilbyde en række uddannelser, så du kan komme med ude og være med til at gøre en forskel dels for brandstationen men også for dem som er komme tilskade.

Vi er løser mange forskellige opgaver rundt om i landet til forskellige arrangementer. Så du får en masse spændende oplevelser og bliver del af et unikt fælleskab.

Kunne du tænke dig af blive en del af holdet eller bare høre mere, så kontakt os på vores døgnbemandet vagttelefon 23 86 11 15 eller på vagt@bfbv.dk