Ungdomsbrandfolk

Hold 2

Formålet med hold 2 er at unge mennesker lærer om brand, redning og førstehjælp på samme vilkår som vores indsatshold. Disse uddannelser ruster de unges færdigheder både fagligt men også socialt.

De unge får et godt kammeratskab til hinanden og hjælper altid til hvor der er plads.

For at være med på holdet skal man være i mellem 11 – 18 år både drenge og piger kan være med.

Så har du en lille brandmand gemt i maven, så er holdet noget for dig!


Benløse Frivillige Brandværn startede i 1989 som et af de første ungdomsbrandkorps i Danmark. Vores ungdomsbrandfolk udgør i dag ca. 10 friske piger og drenge.


De unge mennesker gennemgår brand- og førstehjælpsuddannelser på lige fod med indsatsmandskabet og deltager aktivt i øvelser. Som et led i deres brandmandsuddannelse deltager de også som observatører på udvalgte opgaver som indsatsholdet varetager.


Ungdomsbrandfolkene, som skal være imellem 11 og 18 år, hedder i dagligt tale hold 2 og har fast undervisningsaften hver torsdag fra 18:00 – 20:30, aftenerne består af både teori og praktiske øvelser.


Kunne du tænke dig af blive en del af holdet eller bare høre mere, så kontakt os på vores døgnbemandet vagttelefon 23 86 11 15 eller på vagt@bfbv.dk