Førstehjælp ved tilskadekomst

Førstehjælp ved tilskadekomst

Førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

Livreddende førstehjælp giver en række færdigheder og værktøjer, så du er i stand til at kunne yde førstehjælp til en lang række almindelige ulykker i hjemmet eller lign.Dette førstehjælpsmodul gennemgårs og trænes

 • Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Støtteforbindinger
 • Armslynge
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Solstik og hedeslag
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering


Modulet er opbygget således, at de kan relaterers til de mest almindelige ulykker. Dette kan fx være førstehjælp til et ledskred i forbindelse med et idrætsarrangement.

Dette modul varer 3 timer.


Kontakt

Adresse

Benløse Friv. Brandværn

Smålodsvej 19c

4100 Ringsted


Telefon

23 86 11 15

Døgnbemandet vagttelefon


E-mail

vagt@bfbv.dk


Undervisningsdage

Hold 1 tirsdag 19:00 - 22:00

Hold 2 torsdag 18:00 - 20:30

Hold 3 1 gang om mdr.

10:30-12:30