Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp giver en række færdigheder og værketøjer, så man er i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp til en lang række ulykker af alvorlig karakter. Ulykken som af og til kan ske i hjemmet, på arbejdsplads eller lign.


Dette førstehjælpsmodul gennemgårs og træners

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp (ABC – algoritmen og den livsvigtige iltransport)
 • Alarmering
 • Shock tilstande
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og bækken
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El ulykker


Modulet er opygget således, at der kan relaterers til de mest almindelige ulykker. Dette kan fx være en person i shock som har været involveret i en trafikulykke.

Dette modul varer 3 timer.


Kontakt

Adresse

Benløse Friv. Brandværn

Smålodsvej 19c

4100 Ringsted


Telefon

23 86 11 15

Døgnbemandet vagttelefon


E-mail

vagt@bfbv.dk


Undervisningsdage

Hold 1 tirsdag 19:00 - 22:00

Hold 2 torsdag 18:00 - 20:30

Hold 3 1 gang om mdr.

10:30-12:30