Hjerte lunge redning

Hjerte – lunge – redning er et fantastik redskab, hvis man nu skulle står i en situation hvor der skal gives livreddene førstehjælp. Følgerne for den tilskadekomnende der ikke får hjerte-lunge-redning er fatale, og er oftest lig med dødelig udgang. Dette kan blandt andet forhindres med korrekt hjertemassage og korrekte indblæsninger.

Dette førstehjælpsmodul giver de nødvendige færdigheder til at kunne foretage genoplivning af livløse personer.

 

Dette førstehjælpsmodul gennemgås og trænes

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-lunge-redning
 • Stands ulykken, og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Tilkald af hjælp
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedrættet
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje


Modulet er opbygget på realistiske scenarier, således at du kan give den skadelidte korrekt hjertemassage selvom det kan være i et tæt befærdet område fx midt på en café, byen eller lign.

Dette modul varer 4 timer.


Kontakt

Adresse

Benløse Friv. Brandværn

Smålodsvej 19c

4100 Ringsted


Telefon

23 86 11 15

Døgnbemandet vagttelefon


E-mail

vagt@bfbv.dk


Undervisningsdage

Hold 1 tirsdag 19:00 - 22:00

Hold 2 torsdag 18:00 - 20:30

Hold 3 1 gang om mdr.

10:30-12:30